Her finner du to skjema; det ene (.docx) kan lastes ned og fylles ut på pc før du sender det til styret som epostvedlegg. Det andre (.pdf) kan du skrive ut og fylle ut for hånd før du leverer i styrets postkasse på grendehuset.