Styrets leder:

Helene Nielsen Kleppe

Styremedlemmer:

Bjørn Georg Vergeman

Jan-Erik Skogsrud

Bjørn Ole Storsveen

Rita Cæves Cindahl

Varamedlemmer:

Toril Eggum

Monica Arntzen

Monica Monge

Valgkommité:

Astrid Thiren

Ingrid Kolden

Merete Houthuijzen