Styrets leder:
Berit Vedal Jansen

Styremedlemmer:
Bjørn Georg Vergeman
Jan-Erik Skogsrud
Bjørn Ole Storsveen
Rita Cæves Cindahl

Varamedlemmer:
1.