Postadresse

Skredderåsen Borettslag
Salmakerstien 3, 1537 Moss (klikk for å åpne i kart)

Du kan også legge brev i postkassen vår på grendehuset.

E-post og telefon

styret@skredderasen.no
906 53 517 (Styrets leder, Berit Vedal Jansen)

Vaktmester

Jarl Faber, 977 28 788

Saker til styret

Skulle du ha en ny sak du mener styret burde se på, må du sende styret en skriftlig henvendelse. Enten med penn og papir, men helst på e-post.