Etter en ny total ny anbudskonkurranse falt valget på Block Watne Bygg as. Tomten som vi bor på i dag ble i sin tid kjøpt av Moss Kommune. Reguleringsplanen ble behandlet av Moss Bygningsråd i januar og mars 1977 og godkjent av Moss Bystyre i april samme år. Prosjektet inneholdt 200 småhusbebyggelse med 2-, 3-, 4-, og 5 roms leiligheter i 11 forskjellige varianter. Som en del av prosjektet oppføres et grendehus bestående av 2 separate bygg sammenbundet med en levegg. Hensikten var å gi beboerne et forsamlingslokale som skulle muliggjøre et kultur og sosialt arbeide i området. Til hver leilighet følger det med en bilplass i felles garasjeanlegg.

Bygningsarbeidet

Byggingen ble igangsatt i april 1977. De første leilighetene ble tatt i bruk våren 1978. Etter en forsinket periode ble flere leiligheter senere levert en forutsatt. De siste leveringer skjedde midlertidig som avtalt og innenfor den rammen for sluttlevering, Våren 1979. Skredderåsen borettslag har følgende leiligheter med kjøkken og netto boareal/bruttoarealet samt innskudd og husleie den gang dette ble bygd i 1978/79

 • 19 stk 2 roms Type 2RA 60/65m² - Innskudd på kr 65920 og husleie kr 785,-
 • 18 stk 2 roms Type 2RB 48/62m² - Innskudd på kr 50020 og husleie kr 735,-
 • 13 stk 3 roms Type 3RA 94/101m² - Innskudd på kr 71060 og husleie kr 860,-
 • 30 stk 3 roms Type 3RB 75/105m² - Innskudd på kr 71060 og husleie kr 860,-
 • 34 stk 4 roms Type 4RA 86,5/131m² - Innskudd på kr 73400 og husleie kr 1035,-
 • 20 stk 4 roms Type 4RB 86,5/131,5m² - Innskudd på kr 73400 og husleie kr 1035,-
 • 29 stk 4 roms Type 4RC 89/120m² - Innskudd på kr 73860 og husleie kr 1085,-
 • 7 stk 4 roms Type 4RD 97/139m² - Innskudd på kr 78540 og husleie kr 1185,-
 • 8 stk 4 roms Type 4RE 82,5/109m² - Innskudd på kr 72460 og husleie kr 935,-
 • 12 stk 5 roms Type 5RA 91/137m² - Innskudd på kr 77600 og husleie kr 1135,-
 • 10 stk 5 roms Type 5RB 91/137m² - Innskudd på kr 77600 og husleie kr 1135,-

OBS! Dette er arealet som Block Watne har oppgitt i sine byggetegninger i sin tid. Dette avviker nok en del i dag, siden det har blitt gjort mange tilleggsendringer siden den gang. Totalt er det 200 leiligheter. Det totale leiearealet er på 15 598 m2 og tomtearealet = 103273m2 med gnr bnr 1427.