• Skredderåsen Borettslag


    Glede - trivsel - samhold


    Les mer

Kontaktinformasjon
skredderasen.brl@mittvbbl.no

E-post til styret besvares normalt innen 2 - 3 virkedager. I noen saker kan vi trenge litt mer tid. Du kan også legge brev i postkassen vår på grendehuset i Salmakerstien 3

Styrets leder
Helene Nielsen Kleppe
Telefon 906 53 517 

For leie av Grendehuset
grendehuset@skredderasen.no

Ansvarshavende
Lars Holmstedt
Telefon 924 81 973

 

STYRET

Styreleder
Helene Nielsen Kleppe

Nestleder
Bjørn G. Vergemann

Sekretær
Jan-Erik Skogsrud

HMS
Rita Sæves Cindahl

Prosjektansvarlig
Bjørn O. Storsveen