• Skredderåsen Borettslag


    Glede - trivsel - samhold


    Les mer

Kontaktinfo

grendehuset@skredderasen.no
924 81 973 Grendehusansvarlig: Lars Holmstedt

styret@skredderasen.no
906 53 517 (Styrets leder)

Du kan også legge brev i postkassen vår på grendehuset i Salmakerstien 3.