• Skredderåsen Borettslag


    Glede - trivsel - samhold


    Les mer

Kontaktinformasjon
skredderasen.brl@mittvbbl.no

E-post til styret besvares normalt innen 2 - 3 virkedager. I noen saker kan vi trenge litt mer tid. Du kan også legge brev i postkassen vår på grendehuset i Salmakerstien 3

For leie av Grendehuset
grendehuset@skredderasen.no

Ansvarshavende
Lars Holmstedt
Telefon 924 81 973